Frekventnost

Frekventnost na putevima od Bara do granice sa Srbijom

Prosječni dnevni, odnosno godišnji saobraćaj na postojećim putevima od Bara do granice sa Srbijom na pojedinim dionicama kreće se od 5,1 do 8,3 hiljade vozila sa izraženim sezonskim godišnjim intenzitetom koji dostiže i do 20 hiljada vozila.

This entry was posted in autoput. Bookmark the permalink.

Comments are closed.