Download

Preuzmite dokument u pdf-u

Bar Boljare

Prezentacija Auto-puta Bar Boljare

Informator o autoputu Bar Boljari

Potpisivanje Ugovora o autoputu Bar Boljare

Detalni prostorni plan autoputa Bar-Boljare

Sav materijal je preuzet sa sajta http://www.minsaob.gov.me/ministarstvo

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na adresi gogalet@autoput.me

Comments are closed.