AUTOPUT BAR BOLJARI                                          foto

  Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović: Parafiran Ugovor o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare  detaljnije 

Snimak iz Vazduha

 Podgorica

Gornje Mrke

Cetinje

Nikšić

Kanjon Morača

Rogami put

Berane

Podgorica 2

Zepelin


Početak

Ovdje mozete vidjeti prezentaciju  Autoputa Bar Boljare

 Autoput od Bara do Boljara, dužine 169,2 kilometra, koštaće 1,94 milijarde eura, a skoro trećina tog novca biće utrošena za dionicu od Smokovca do Mateševa.Izgradnja 43,5 kilometara autoputa od Smokovca do Mateševa, koja je ujedno i najduža trasa puta, koštaće 640,8 miliona eura.Za tunele, mostove i vijadukte na toj trasi biće utrošeno 65 odsto ukupne cijene. Ti objekti čine 41 odsto ukupne dužine puta Smokovac-Mateševo. Prema podacima Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, za trasu Mateševo - Berane - Boljari, dužine 75,6 kilometara, biće utrošeno 584,6 miliona eura.Dio puta od Virpazara do Smokovca, dužine 38,2 kilometra, koštaće 461,4 miliona eura, a skoro polovina tog iznosa biće namijenjena za gradnju tunela, mostova i vijadukta.
Za gradnju najkraće dionice puta, od Đurmana do Virpazara, biće izdvojeno 554,4 miliona eura, a tuneli, mostovi i vijadukti činiće 50 odsto buduće 11,2 kilometra duge trase.
Ukupno učešće tih objekata u cijeni koštanja autoputa je 72 odsto.
Koridor autoputa od Bara do Boljara definisan je po pravcu Đurmani, tunel Sozina, Mareza, Smokovac, Bratonožići, Veruša, Mateševo, Andrijevica, Berane i Boljari.Realizacija gradnje autoputa je najveći inženjerski i građevinski produhvat u Crnoj Gori. Taj projekat je jedan od pet najvećih koji se realizuju na evropskom tržištu - saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja.
Na trasi je planirana gradnja 42 tunela i 92 mosta i vijadukta.
Prosječni dnevni, odnosno godišnji saobraćaj na postojećim putevima od Bara do granice sa Srbijom na pojedinim dionicama kreće se od 5,1 do 8,3 hiljade vozila sa izraženim sezonskim godišnjim intenzitetom
koji dostiže i do 20 hiljada vozila.Ministarstvo zagovara model finansiranja gradnje autoputa kroz privatno-javno partnerstvo, što podržavaju i sve značajnije međunarodne i evropske finansijske institucije.