AUTOPUT

BAR – BOLJARE

 Autoput Princeza Ksenija u brojkama

 • 41 kilometar duga dionica koštala je skoro milijardu eura – 25 miliona eura po kilometru;
 • 63 metra – to je nadmorska visina na kojoj počinje autoput u Smokovcu, uz uspon od 5.6%;
 • 1.100 metara – nadmorska visina petlje Mateševo kod Kolašina, gde se dionica završava;
 • 100 kilometara na čas – maksimalna brzina na autoputu; 50 km/h minimalna brzina;
 • 20 mostova plus 9 mostova sa rampama na petljama  ukupne dužine 6.35 km;
 • 16 dvocijevnih tunela ukupne dužine 17.7 km; 8 podvožnjaka ukupne dužine 453 m
 • Most Moračica visok je 175 metara i dug 960 metara; tunel Vjeternik dužine 3039 m
 • 2.620 dana, preko 7 godina trajala je izgradnja 41 kilometra autoputa Bar Boljare

 • most Moračica,  960 m,
 • tunel Vjeternik,  3039 m,
 • tunel Kosman, 2662 m,
 • tunel Jabučki Krš,  1455 m

20 mostova dužine 6.09 km
16 dvocijevnih tunela, 17.74 km
2 nadvožnjaka, 104 m
8 podvožnjaka, 453 m

Putarina za putničke automobile iznosi 3,5 eura dok za kamione i autobuse iznosi 17 eura      više

 

43% ukupne dužine puta su tuneli i mostovi

Ukupna dužina prve dionice autoputa je 41,5 km, sa 20 mostova na glavnoj trasi, devet mostova na rampama petlji, dva nadvožnjaka, osam podvožnjaka, 7,2 kilometra betonskih zidova, 16 dvocjevnih tunela. Ukupna dužina tunela je 17,7 km, što čini oko 43 odsto dužine prioritetne dionice auto-puta

560 kamera na autoputu

 Čitav put je pokriven sa oko 560 kamera koje automatski detektuju neki od incidenata: pogrešan smjer, zaustavljeno vozilo u tunelu, pojava dima ili vatre, pojava nekog objekta za koji je neprirodno da se nalazi u tunelu. Sve se automatski evidentira na kamerama uz zvučni alarm koji će registrovati dežurni operater u  Komandnom centru smještenom na Pelevom brijegu. Autoput ima svoju vatrogasnu službu sa oko 30 pripadnika. Na autoputu je prisutna i policija sa presretačima koja vrši kontrolu saobraćaja.

Dvije klime

Autoput Bar Boljare se proteže na različitim nadmorskim visinama pa tako sa 63 metra kod Smokovca dolazi do iznad 1.100 metara, uz uspon od 5.6%. Tri kilometra dug tunel “Vjeternik”, na dvadesetak kilometara od Podgorice, je poput kapije kroz koju prelazite iz jednog u drugi klimatski pojas. Potpuno drugačije temperature, morfologije tla i biljnog sveta. Tako poslije samo jednog tunela čemprese smjenjuju borovi

16 tunela

16 dvocjevnih tunela. Ukupna dužina tunela je 17,7 km, što čini oko 43%  ukupne dužine auto-puta

20 mostova

20 mostova plus 9 mostova sa rampama na petljama  ukupne dužine 6.35 km

Distanca na autoputu 50m

Za potrebno odstojanje preporučuje se pola brzine kretanja vozila izraženo u metrima (n.pr. za brzinu 100 km/h, preporucuje se odstojanje od 50 m) ili odredjivanje odstojanja u kretanju metodom „dvije sekunde – izaberite neki vidljiv znak ispred sebe i kada vozilo koje ide ispred vas prodje taj znak, i Vi trebate proci taj znak, ali tek nakon dvije sekunde

Autoput Princeza Ksenija

Auto put dobio ime po princezi Kseniji.  Rođena je 22.04.1881. g. na Cetinju kao deseto dijete i osma kćerka kralja Nikole Petrovića Njegoša i Milene Petrović. Ona je bila prvi ženski vozač ne samo u Crnoj Gori, već i na Balkanu. Vozila je automobil marke ‘Fiat 1100’ koji je dobila od sestre Jelene iz Italije

Frekventnost autoputa

Od otvaranja autoputa i početka naplate putarine, odnosno od od 21. jula 2022. do 11. jula 2023. godine, auto-putem je prošlo 2 157 601 vozilo. U navedenom periodu, od naplate putarine sa autoputa prihodovano je 8.749.820.
Rekordan broj prolazaka vozila ostvaren je 20.08.2023., kada je auto-putem prošlo 15.965 vozila. 

Pravila vožnje

– Krajnja desna traka, odvojena kratkim isprekidanim linijama, služi za kretanje sporih vozila;
– Zaustavna traka je krajnja desna traka, odvojena punom linijom, služi za zaustavljanje vozila zbog kvara;
– Srednja traka je vozna, odnosno traka koju treba dominantno koristiti tokom vožnje na autoputu;
– Lijeva traka je preticajna traka;
Znak nas takođe obavještava da teretna vozila treba da koriste samo voznu i sporu traku.

Naplatne rampe

– Smokovac
– Pelev brijeg
– Veruša
– Mateševo

Brzina na autoputu

 • Na autoputu u Crnoj Gori brzina je ograničena na 100 km/h.
 • Minimalna brzina kojom se vozila moraju kretati autoputem u normalnim uslovima saobraćaja iznosi 50km/h.

Komandni centar auto-puta:

U slučaju nezgode, kvara ili požara pozvati Komandni centar na broj +382 69 066 190.
fix: +382 20 551 551 /+382 20 551 500

Kompanija Šćekić & Partners nudi usluge u svim sferama biznisa i korporativnog računovodstva počev od formiranja inicijalne strukture vašeg biznisa preko vođenja kompletnog računovodstva i finansija, do administrativne i pravno-tehničke podrške u poslovanju.   više

Autoput Bar Boljare

Auto-put Prnceza Ksenija je zvanicno otvoren 13.Jula 2022. godine.